En viktig del i vår filosofi är att fungera som bollblank och kunskapsresurs för våra kunder. Vi kan regelverket och tillståndsprocesser är vår vardag.

Därför kan vi lotsa dig rätt, svara på frågor, ge råd och inte minst finnas till hands när det gäller kontakter med myndigheter och institutioner. Vi erbjuder både projektplanering och projektledning. Du kan också få hjälp med vissa delar i ett projekt, som att skriva projektplaner och projektansökningar samt yttranden och överklaganden. Vi biträder vid samråd och möten. Eftersom vi alltid är pålästa kan vi motivera, argumentera och övertyga – för att du ska kunna genomföra ditt projekt på bästa sätt.

I samverkan med universitet och högskolor ger vi även egna kurser, utvecklar kurser för andra utbildare och deltar själva som lärare. Dessutom producerar vi informationsmaterial med kulturinriktning i ord och bild om platser, händelser och processer, om miljöer och människor.