Vi utför forsknings- och utvecklingsuppdrag på beställning.
I vårt nätverk av personella resurser finns forskningskompetens inom arkeologi, etnologi, socialantropologi, miljövetenskap och naturgeografi.

Vid sidan av uppdragsverksamheten bedriver vi egna FoU-projekt, där tonvikten ligger på arkeologisk prospektering och tvärvetenskaplig fjällforskning.