Om oss

Vårt mål har alltid varit att hjälpa kunden att på bästa sätt genomföra sina projekt och samtidigt skydda värdefulla kulturmiljöer.

Arkeologicentrum är ett privat företag som specialiserat sig på uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. Företaget startades år 2000 och inregistrerades som aktiebolag år 2002. Verksamheten bedrivs över hela Sverige och ibland utanför landets gränser. Sätet finns i Östersund, mitt i Sverige. Bolaget ägs och drivs av Britta Wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger.
Företaget arbetar för långsiktighet och hållbarhet genom att

  • alltid följa gällande lagstiftning och EAA:s etiska regler,
  • kontinuerligt arbeta med miljöfrågor i syfte att minimera resursförbrukning och
    klimatpåverkan,
  • både personalen och tjänstebilarna är klimatkompenserade och fr.o.m. år 2019 kör vi fossilfritt (HVO),
  • vår klimatbalans är positiv, våra åtgärder för klimatet överträffar med över 100 % vår egen klimatpåverkan,
  • plantera skog inom ramen för Vi-skogens Agroforestry-projekt,
  • utgå ifrån formaliserade kvalitetssäkringsrutiner,
  • årligen uppdatera vår arbetsmiljöpolicy.


Läs våra etiska riktlinjer:
EAA Code of Practice
EAA Principles of Conduct