Personuppgiftspolicy

Nedan finns information om cookies, om hur vi behandlar personuppgifter och om hur vi hanterar frågor kring upphovsrätt.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda kakan för att visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder kakor samtycka till att det lagras kakor på användarens dator och informeras om vad kakor används till och hur sådan användning förhindras.

Arkeologicentrums webbplats använder kakor för att få tillgång till bättre besöksstatistik (Google Analytics). Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion. Om du väljer att inte tillåta kakor riskerar du att förlora viss funktionalitet på webbplatsen.

Läs mer här: Om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats

Personuppgifter: det här är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

När vi behandlar dina personuppgifter måste Arkeologicentrum ge dig tydlig information om hur dina uppgifter används:

 • i vilka syften dina uppgifter kommer att användas,
 • den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter,
 • hur länge dina uppgifter kommer att lagras,
 • vem Arkeologicentrum kommer att dela dina uppgifter med,
 • dina grundläggande dataskyddsrättigheter,
 • om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU,
 • din rätt att lämna in klagomål,
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det,
 • kontaktuppgifterna till Arkeologicentrums dataskyddsombud.

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter gentemot Arkeologicentrum:

 • rätt att invända,
 • rätt att få registerutdrag,
 • rätt att korrigera dina uppgifter,
 • rätt att få uppgifter borttagna och bli bortglömd.

Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Arkeologicentrum behandlas hos oss. Arkeologicentrum i Skandinavien AB (org.nr.556626-3587) (nedan: Arkeologicentrum) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Arkeologicentrum behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

 

Här informerar vi om hur dina uppgifter används

Vad gör Arkeologicentrum med personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla information om vår verksamhet, våra tjänster samt våra rapporter och publikationer för webbplatsens besökare. 

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för ett väldefinierat ändamål. När vi samlar in dina uppgifter måste vi tala om för dig i vilket ändamål dina uppgifter ska användas. Vi måste också se till att endast relevanta uppgifter behandlas och att inte uppgifterna behålls längre än nödvändigt.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter? 

Personuppgifter kan komma att behandlas av Arkeologicentrums medarbetare. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd. Leverantörer av tredjepartstjänster för exempelvis statistik kan befinna sig utanför EU. Genom att använda arkeologicentrum.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

Hur länge sparar Arkeologicentrum personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

 

Upphovsrätt

Texter på Arkeologicentrums hemsida får återbrukas enligt god sed med uppgivande av källa och hämtningsdatum (arkeologicentrum.se xxxx-xx-xx). Andra media än text får återbrukas efter skriftligt medgivande. Arkeologicentrums egenproducerade material får inte nyttjas i kommersiellt syfte utan Arkeologicentrums skriftliga medgivande. Det får inte heller utan skriftligt tillstånd användas på ett sådant sätt som kan anses skada Arkeologicentrum. Arkeologicentrums grafiska profil och rapportlayout får inte kopieras och återbrukas på andra webbplatser, skrifter eller andra media utan Arkeologicentrums skriftliga medgivande.

Läs mer här: SFS 2022:1712 Lag om upphovsrätt

 

Kontakt

 • Arkeologicentrums dataskyddsombud når du genom: dataskydd@arkeologicentrum.se.
 • Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet till: ac@arkeologicentrum.se.