Till oss kan du vända dig med uppdrag inom såväl kulturmiljövård och arkeologi som bebyggelsehistoria och samhällsanalyser.

Vårt geografiska arbetsområde sträcker sig över hela Norden. Vi arbetar professionellt, flexibelt och effektivt i alla led. Det gör att du fullt ut kan lita på vår kompetens, vårt engagemang och vår vilja att alltid se möjligheter, i stora som små uppdrag. För oss är varje projekt unikt och vi samverkar med andra specialister och anpassar vår organisation efter behov.

Kulturmiljöhänsyn gynnar inte bara kulturmiljöerna, utan även dig som företagare.
Du kan spara både tid och pengar. Ett gediget kunskapsunderlag i form av frivilliga kulturmiljöutredningar och arkeologiska utredningar tidigt under projekteringsfasen innebär stora vinster. Det gör att du helt kan undvika ingrepp i fornlämningar och kulturmiljöer, med kostsamma och tidsödande undersökningar som följd. Det reducerar också byråkratin och ger möjlighet att optimera kulturmiljöhänsyn på ett sätt som inte bara uppfyller, utan överträffar hänsynskraven i gällande lagstiftning.
Du behåller initiativet och väljer själv konsult, samtidigt som ditt byggprojekt blir kulturmiljövänligt och kulturminnena förvaltas som den icke förnybara resurs de är.