År: 
2010
Författare: 

Anna Maria Renck & Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

[...]: särskild arkeologisk undersökning av stensättningar och härd, Sigtuna 283:1–4, samt agrara lämningar, Sigtuna 284:1–3, inom Granby 5:86, och en hägnad, Sigtuna 289, inom Killinge 11:1, S:t Pers socken, Uppland, Sigtuna kommun, Stockholms län

RAC: 

2009:43