Rapportarkiv

Här finns alla nedladdningsbara rapporter!

Hittar du inte rapporten du söker, här bland pdf-filerna? Kontakta oss för närmare information om hur eller var du kan få den dig tillhanda.
Rapportnr År Titel Typ Landskap Socken Län
JA30 2007
Arkeologisk utredning för vindkraftverk på Lunnekullen, Tibro, Ransbergs och Breviks socknar, Tibro och Karlsborgs kommuner, Västra Götalands län
JA30 2007
Arkeologisk utredning för vindkraftverk på Lunnekullen, Tibro, Ransbergs och Breviks socknar, Tibro och Karlsborgs kommuner, Västra Götalands län
JA31 2007
Arkeologisk utredning inom Sävenäs 165:3 m.fl., Göteborgs socken och kommun, Västra Götalands län
JA32 2007
Arkeologisk utredning inom Hästevik 2:31, Torslanda socken, Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
JA33 2007
Stekenjokk: arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län
JA34 2007
Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län
JA37 2007
Järnåldersdösar i Odensjö-Vret: arkeologisk efterundersökning inom det stormskadade gravfältet Odensjö 112, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län
JA38 2007
Stora rör: arkeologisk efterundersökning av en stormskadad grav, fornlämning 3, Annerstads socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län
JA39 2007
Baggehög och Hakebol: arkeologisk utredning och förundersökning av en gravgrupp, RAÄ 328, i Jörlanda socken, Bohuslän
JA40 2007
Arkeologisk utredning för vindkraftverk i Gunnarby m.fl., Skredsviks socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län
JA41 2007
Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län
JA42 2007
Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark i Tångböle, Åre socken och kommun, Jämtlands län
JA43 2007
Arkeologisk utredning för vindkraftverk på Vallträskhobben, Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län
JA24 2006
Vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland
JA23 2006
Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar vid RAÄ 58, Aringsås 15¹, Aringsås sn, Småland
JA24 2006
Bilaga: vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland
JA27 2006
Arkeologisk utredning inom Folkared 6:3 och 12:1, Sibbarps sn, Varbergs kn, Hallands län
JA14 2005
Ett område med fossil åkermark i Äskya: förundersökning inom fornlämning 199, Stenbrohults sn, Småland
JA15 2005
Samer på Kåtudden i Järvsjön? Datering av en eventuell kåtatomt i Söderala sn, Hälsingland
JA16 2005
Degernäs 1:3, Degerfors sn och kn, Örebro län: arkeologisk utredning år 2005
JA17 2005
Arkeologisk utredning vid Ormesta och Tybblelund i Örebro
JA18 2005
Ekesås 1:1, Gårdsby sn, Småland: arkeologisk utredning år 2005
JA19 2005
Arkeologisk förundersökning vid Domfällevägen: fornlämning 356 i Växjö sn, Småland
JA20 2005
Björnskallen: arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft inom Ljungdalen 94, 135 och 137, Storsjö sn, Bergs kn, Jämtlands län
JA21 2005
Stentjärnåsen: arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft inom Funäsdalen 701, Tännäs sn, Härjedalens kn, Jämtlands län