Rapportarkiv

Här finns alla nedladdningsbara rapporter!

Hittar du inte rapporten du söker, här bland pdf-filerna? Kontakta oss för närmare information om hur eller var du kan få den dig tillhanda.
Rapportnr År Titel Typ Landskap Socken Län
JA22 2005
Arkeologisk utredning vid Lagavallens grusplan, Hångers 321, Ljungby sn och kn, Kronobergs län
JA12 2004
Sandsbro, Gårdsby sn, Småland: landskapshistorisk analys
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA13 2004
Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland
JA08 2003
Fossil åker med röjningsrösen, fornlämning 42, Tannåkers sn, Småland: arkeologisk förundersökning
JA07 2003
Skogsudden, Växjö kn, Kronobergs län: kulturhistoriskt planeringsunderlag
JA10 2003
Vattlång - Harmånger, Nordanstigs kn, Gävleborgs län: arkeologisk utredning för väg 760
JA11 2003
Sandsbro, Gårdsby sn, Småland: rapport över en arkeologisk undersökning år 2003
JA05 2002
Vindkraftverk på Sjisjka, Gällivare sn, Lappland: arkeologisk utredning 2002 
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA06 2002
Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2002
JA09 2002
Skog & historia i Västra Götaland: utbildning och granskning år 2003