Rapportarkiv

Här finns alla nedladdningsbara rapporter!

Hittar du inte rapporten du söker, här bland pdf-filerna? Kontakta oss för närmare information om hur eller var du kan få den dig tillhanda.
Rapportnr År Titel Typ Landskap Socken Län
JA01 2001
Kåtatomter vid Grövlan i nordvästra Dalarna: rapport från en arkeologisk undersökning år 2000
JA02 2001
Ytteroldens blygruva: specialinventering av en gruvmiljö från 1800-talet
JA03 2001
Skog & historia i Östersunds kn, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2001
JA04 2001
Hällristningsområdet vid Gärdeforsen, Offerdalsn, Jämtlands län